Mittemot Micke

Tack till….

April 11, 2016

Förutom mina gäster vill tacka följande personer som på olika sätt bidragit till att min Podcast blivit verklighet.

Roger Bengtsson

Lotta Mårtensson

Andreas Törnqvist

Faruk Halilovic

Martin Ingvarsson

Jörgen Berggren